حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

خدمات حرفه‌ای

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

مطابق با ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل…

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

مطابق با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به…

تنظیم اظهارنامه املاک

مطابق با ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار…

تحریر دفاتر قانونی

به موجب ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه‌ قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد. 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه. با استناد به…

تهیه صورت‌های مالی از روی مدارک ناقص

صاحبان تعداد زیادی از موسسات کوچک غیر انتفاعی و تجاری برای حسابداری خود از سیستم حسابداری دوطرفه استفاده نمی‌کنند و دلیل این کار هم اینست که اولا خودشان معمولا آشنایی به حسابداری نداشته و همچنین بودجه کافی برای استخدام حسابدار ندارند.…

تنظیم و تحریر لوایح مالیاتی

مطابق با ماده 237 ق.م.م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به…