حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

اخبار اقتصادی

عیدی مصوب سال ۹۹ چقدر است؟

عیدی کارمندان دولت سال 99: 1 میلیون و 200 هزار تومان مقرر شدهیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی،…