حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری
مرور رده

اخبار حسابداری

بانک‌ها و ویرایش جدید صورت‌های مالی

بر اساس بخشنامه جديد، بانک‌ها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورت‌های مالی خود را مطابق با ویرایش جدید تهیه کرده و پیش‌نویس آن را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری کنند.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها…