مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد روزانه قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه قانونی مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل 309.977 ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است.

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود.

فرمول محاسبه عیدی در صورت یکسال کامل:

 

حداقل دستمزد روزانه مصوب 96

۳۰۹۹۷۷ ریال

میزان حداقل عیدی                 

حداقل دستمزد روزانه × ۶۰

میزان حداکثر عیدی 

حداقل دستمزد روزانه × ۹۰

                                  

 

 

 

 

 

 

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه مبلغ عیدی به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان (مصوب شورای عالی کار): مزد ماهیانه ضربدر ۲ تقسیم بر ۱۲ ضربدر تعداد ماه کارکرد.

مقدار عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه به شرح ذیل است:

 

عیدی برای ۱۲ ماه کارکرد

18.598.620 

ریال

عیدی برای ۱۱ ماه کارکرد

17.048.735 

ریال

عیدی برای ۱۰ ماه کارکرد

15.498.850 

ریال

عیدی برای ۹ ماه کارکرد 

13.948.965 

ریال

عیدی برای ۸ ماه کارکرد 

12.399.080 

ریال

عیدی برای ۷ ماه کارکرد   

10.849.195 

ریال

عیدی برای ۶ ماه کارکرد    

9.299.310   

ریال

عیدی برای ۵ ماه کارکرد   

7.749.425   

ریال

عیدی برای ۴ ماه کارکرد   

6.199.540   

ریال

عیدی برای ۳ ماه کارکرد  

4.649.655   

ریال

عیدی برای ۲ ماه کارکرد   

3.099.770   

ریال

عیدی برای ۱ ماه کارکرد

1.549.885   

ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-samandehi