حسابدار آنلاین
طعمی متفاوت از حسابداری

تهیه صورت‌های مالی از روی مدارک ناقص

تهیه صورت‌های مالی از روی مدارک ناقص

صاحبان تعداد زیادی از موسسات کوچک غیر انتفاعی و تجاری برای حسابداری خود از سیستم حسابداری دوطرفه استفاده نمی‌کنند و دلیل این کار هم اینست که اولا خودشان معمولا آشنایی به حسابداری نداشته و همچنین بودجه کافی برای استخدام حسابدار ندارند. اینگونه موسسات فعالیت‌های مالی روزانه خود را بصورت آماری و یک‌طرفه ثبت می‌کنند و به همین دلیل اسناد و مدارک آنها برای تهیه صورت‌های مالی، ناقص می‌باشد. از طرفی چون این موسسات برای هر سال باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارائه نمایند و همچنین سود و زیان و ترازنامه آنها باید مطابق اصول و موازین حسابداری دوطرفه باشد، لذا باید یک حسابدار از روی مدارک ناقص آنها، صورت‌های مالی را تهیه نماید. در این رابطه کارشناسان و متخصصین ما در حسابدار آنلاین با تاکید بر اصل رازداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد، آماده ارائه خدمات به شما متقاضیان محترم می‌باشند.